Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице Републике Србије упућује Јавни позив избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која имају боравиште на територији општине Звездара да се што пре, а најкасније до 21. јула 2017. године, пријаве овом Повереништву ради конкурса за расподелу хуманитарних пакета хране.

Образац захтева се може преузети у Градској општини Звездара – канцеларија бр. 307, 3. спрат, или преузети са сајта.

Попуњен образац уз потребну документацију предаје се на шалтеру 5 или 6, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/3405-775 сваког радног дана од 07:30 -15:30 сати.

Јавни позив

Образац захтева