Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесеријата за избеглице Републике Србије, упућује јавни позив избеглим и расељеним лицима која имају пребивалиште и боравиште на територији општине Звездара да се јаве овом повереништву због попуњавања упитника о потребама породице. Попуњени упитник значајно ће утицати при решавању стамбених потреба породице.

Избегла и расељена лица могу да се јаве Повереништву за избеглице општине Звездара сваког радног дана од 9 до 14 сати (соба 709) до 31. августа. Све додатне информације могу се добити на број телефона 3405-775.