Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених доходовним активностима интерно расељених лица и повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана у оквиру пројекта „Бољи услови за живот интерно расељених лица и повратника на Звездари“ финансираног од стране Европске уније (уговор број 2018/397-341), упућује јавни позив за учешће у програму менторске подршке интерно расељеним лицима и повратницима који започињу или проширују сопствени бизнис (у оквиру пројекта финансираног од стране ЕУ)

Право на Програм менторске подршке могу да остваре интерно расељена лица и повратници (из реадмисије),  који имају пријављено боравиште односно пребивалиште на  територији ГО Звездара или им је предузеће/радња регистровано на општини Звездара.

Програм менторске подршке Градске општине Звездара обухвата дефинисање циљева у пословању, помоћ око документације, законских и пословних процедура везаних за унапређење пословања, саветовање у вези са проблемима у пословању и помоћ у дефинисању начина за проширење посла.

Образац за пријаву се преузима на шалтеру за информације ГО Звездара, 11050 Београд, ул. Булевар краља Александра бр.77, од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама општине или путем општинског сајта www.zvezdara.org.rs.

Рок за подношење Обрасца за пријаву са документацијом је 01. јун 2020. до 15:30 часова на адресу: Градска општина Звездара, ул. Булевар краља Александра бр.77, 11000 Београд, поштом, преко писарнице Градске општине Звездара са назнаком: за Комисију за економско оснаживање или е-мејлом на адресу председника Комисије,  zlatko.petrin@zvezdara.org.rs.

Све информације о Јавном позиву налазе се на сајту ГО Звездара www.zvezdara.org.rs , на огласним таблама Општине, а могу се добити сваког радног дана од 11-14 часова  на број телефона координатора пројекта Јована Чакаревића 064/1787-214.

 

Текст јавног позива и образац за пријаву може се преузети овде:

JAVNI POZIV mentorstvo

Prijava za mentorstvo