Председник Градске општине Звездара, дана 07. јула 2017. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) и Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“,број 8/12, 94/13, 93/15), чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,101/11, 32/13-одлука УС и 55/14) и на основу члана 46. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) објављује Jавни позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама за реализацију Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара. Градска општина Звездара је закључила уговор о финансирању Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара са Градском управом Града Београда – Секретаријатом за саобраћај, у вредности од 3.000.000,00 динара. Укупан износ средстава планиран за реализацију програма удружења грађана и других непрофитних организација износи 2.550.000,00 динара, и то за реализацију следећих програмских активности:

 

  1. Образовање деце из области безбедности у саобраћају са израдом програма, упутстава и пропратног материјала за реализацију родитељских састанака са родитељима ученика првог разреда са циљем подизања свести код родитеља да су својој деци модел саобраћајног понашања – 2.550.000,00 динара.

 

Рок за подношење пријава је 24. јул 2017. године до 15,00 часова.

Детаљне информације о конкурсу дате су у прилогу. Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу. Све додатне информације могу се добити у Одељењу за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката Градске општине Звездара, канцеларија 303 или телефоном на број 011/3405-695 и 011/3405-962.

Прилози:

Упутство

Пријавни формулар

Текст јавног позива