Комисија за доделу помоћи за набавку грађевинског материјала, намењена стварању и побољшању услова становања породица избеглица, упућује Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском  материјалу породицама избеглица са територије ГО Звездара.

Потребна документација се налази у прилогу.

Јавни позив

Образац за пријаву и изјава

Изјава о прибављању документације