Председник Градске општине Звездара на предлог Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима расписује Јавни позив за доделу седишта за бебе за путничка возила, дефинисан Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2017. годину.

Позивају се родитељи са територије Градске општине који имају децу узраста до 7 година да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе за путничка возила. Седишта за бебе за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

– седишта су за бебе и децу од 0-25 кг;

– поседују сертификат ЕЦЕ Р44 за седишта за бебе и децу;

– поседују хомологацију за седишта за бебе и децу са бројем атеста у складу са стандардом ЕЦЕ Р44 (на полеђини седишта);

– везивање у колима је обележено на аутоседишту за бебе у зависности од узраста детета, плавом бојом од 0-13кг, а црвеном од 9-25кг;

– седиште има пет положаја наслона и положаји су видно приказани на седишту;

– седиште располаже функцијом базе у два положаја поред пет основних положаја наслона.

Критеријуми за доделу аутоседишта су следећа:

– Пребивалиште једног родитеља на територији Градске општине Звездара;

– Поседовање моторног возила.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

– Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији Градске општине Звездара (очитана лична карта);

– Доказ о поседовању моторног возила, аутомобила (очитана саобраћајна дозвола или копија овлашћења о управљању моторним возилом);

– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

Потребна документација се подноси лично у канцеларији број 303, III спрат, Управна зграда Градске општине Звездара, Булевар краља Александра број 77. Контакт особа је Небојша Перић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката, број телефона: 011/3405-695.

Рок за подношење захтева почиње да тече од дана објављивања до 27.10.2017. године у 14 часова.

Прилози:

Јавни позив

Пријавни формулар