Градска општина Звездара упућује јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама.

У поступку доделе финансијских средстава за реализацију пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама разматраће се пројекти који утичу на један од следећих циљева или на више њих:

  1. пројекти/програми који утичу на подизање знања и вештина код деце и младих у вези са заштитом од злоупотребе психоактивних супстанци, заштитом од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања
  2. пројекти/програми који доприносе подизању знања и вештина код наставника и родитеља у области заштите деце од злоупотребе психоактивних супстанци, заштите од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања, укључујући и пројекте размене примера добре праксе у области унапређења безбедности ученика
  3. пројекти/програми који доприносе развоју и поштовању расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости.

Подносиоци пријава могу бити основне и средње школе које имају седиште на територији Градске општине Звездара.

Рок за подношење пријаве за доделу средстава за реализацију пројеката/програма у области унапређења безбедности деце и ученика у основним и средњим школама је 1. март 2020. године.

Правилно попуњен, оверен и потписан Пријавни формулар (који се може преузети у прилогу) доставља се Одељењу за друштвене делатности:

  1. Лично, преко писарнице Општинске управе Звездара
  2. Поштом на адресу:

Градска општина Звездара

Булевар краља Александра 77

11000 Београд

са назнаком „За јавни позив – унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама”.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности, канцеларија 306 или телефоном на број 011/3405-917

 

Комплетан текст јавног позива и пријавни формулар се налазе у прилогу.

PRIJAVNI_FORMULAR_Bezbednost20

Javni poziv (1)