Председник Градске општине Звездара, по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима о додели седишта за бебе/децу за путничка возила, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2018. годину, расписује:

Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2018. годину.

Прилози:

Јавни позив

Пријавни формулар