Председник Градске општине Звездара расписује Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила, којим се позивају родитељи са територије Звездаре, који имају дете рођено календарске 2014. године и млађе, да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе. Јавни позив је расписан по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2022.годину, у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2022. годину. Критеријуми за доделу седишта су следећи:

– Подносилац пријаве има дете рођено календарске 2014. године и млађе,

– Потврда о извршеној пријави пребивалишта једног родитеља на територији Градске општине Звездара,

– Поседовање путничког моторног возила,

– Породици подносиоца пријаве није додељено седиште за бебе за путничка возила на Јавном позиву ГО Звездара у последњих 5 година,

– Једна породица може да поднесе пријаву за једно седиште.

Одлука о додели седишта за бебе за путничка возила биће донета на основу редоследа пристиглих пријава. На располагању је 280 седишта.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

– Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија),

– Доказ о пребивалишту родитеља на територији Градске општине Звездара (очитана лична карта са чипом или фотокопија личне карте, фотокопија потврде),

– Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља (очитана саобраћајна дозвола или оверен купопродајни уговор).

Попуњени пријавни образац и пратећа документација достављају се ЛИЧНО на шалтеру писарнице Градске општине Звездара, Булевар краља Александра бр.77. Пријаве послате на други начин или достављене на друге адресе неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 5 радних дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Градске општине Звездара и на званичној интернет презентацији Градске општине Звездара (www.zvezdara.rs), закључно са 13.05.2022.године у 14,00 часова.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3405-711.

 

Прилог:

Јавни позив за доделу седишта за бебе

Образац пријаве