Председник Градске општине Звездара на основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“,број 124/19 – пречишћен текст) по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима о додели седишта за бебе за путничка возила, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2020. годину, расписује Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине звездара за 2020. Годину.

 

 

Прилози:

Javni poziv za dodelu autosedišta sa bebe

Prijavni formular sedišta za bebe 2020