Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара опредељених за културу за 2016. годину.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда“ бр. 85/2015) износи 1.500.000,00 динара.

За доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за област културе могу се пријавити:

а) правна лица: институције културе, уметничка и медијска удружења и организације, културно-уметничка друштва, удружења грађана и друга правна лица за програме и активности који су намењени грађанима на подручју Градске општине Звездара и подстичу развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју Градске општине Звездара

б) физичка лица: појединци (ученици основних и средњих школа, студенти, самостални уметници, аматери и професионалци који делују у области културе) и групе појединаца који имају пријаву пребивалишта/боравишта на подручју Градске општине Звездара за аматерско и професионално бављење културом и уметношћу.

Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2016. године.

Пријава се подноси на јединственим обрасцима који могу преузети у прилогу.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 3405-775 сваког радног дана од 8 до 15 часова – Одељење за друштвене делатности