Објављено 16.11.2020.

Пројекат Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” (ИнР пројекат) реализује Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, уз стручну подршку GFA consulting group GMbH. Један део пројекта је усмерен на подршку маргинализованим групама да унапреде своје вештине и повећају запошљивост. С тим циљем, ИнР пројекат је већ организовао стручне обуке за познате послодавце у сарадњи са различитим компанијама и успешно унапредио вештине и потенцијал за запошљавање корисника пројекта. Неке од компанија које су већ учествовале у пројекту су Continental из Суботице, Сител из Београда, Балкан из Ниша и друге.

Како би се досадашње искуство унапредило, у оквиру пројекта ИнР расписан је јавни позив за мала, средња и велика предузећа из целе Србије која имају потребу за новим запошљавањем, за учешће у програму запошљавања кроз обуке практичних вештина за Роме и друге маргинализоване групе у Србији.

Критеријуми за учешће у програму

 • Компанија има најмање 10 запослених;
 • Компанија није под истрагом или јој није изречена забрана рада у Србији или иностранству;
 • Компанија послује позитивно у барем три од последњих пет година и нема континуирано смањење броја запослених (овај критеријум се односи на период пре марта 2020. године);
 • Власништво: приватне компаније су примарна циљна група, али и јавна предузећа могу да учествују у програму.

Циљ овог јавног позива је успостављање сарадње са малим, средњим и великим предузећима у циљу организације обука практичних вештина и запошљавања Рома/киња и других маргинализованих група.

Полазници/це обука морају бити незапослени и припадати следећим маргинализованим групама:

 • Роми/Ромкиње (најмање 60% полазника/ца мора бити из ове групе)
 • повратници из Немачке и других земаља Европске уније
 • дугорочно незапослени (незапослени дуже од годину дана)
 • особе млађе од 30 година
 • жене
 • особе с инвалидитетом
 • самохрани родитељи
 • особе старије од 50 година
 • технолошки вишкови.

Користи за компаније:

 • приступ обученој радној снази која је дефицитарна на тржишту рада
 • надокнада дела трошкова обуке (нпр. трошак алата, радних одела, материјала, опреме)
 • надокнада дела трошкова за надокнаде/плате за полазнике/це, укључујући трошкове превоза и осигурања
 • подршка при регрутацији и селекцији полазника/ца и менторска подршка током обуке
 • успостављање сарадње са GIZ-ом.

Обавезе одабраних компанија:

 • да именује довољно особља са релевантним искуством за спровођење обуке практичних вештина
 • да учествује у процесу регрутације и селекције полазника/ца
 • да организује и спроведе обуку у складу са одобреним програмом обуке
 • да спроведе обуку у реалном радном окружењу, односно у компанији
 • да потпише уговоре са одабраним полазницима/цама пре почетка обуке, у складу са важећим радним законодавством и процедурама за заштиту здравља и безбедности на раду, као и другим процедурама које су релевантне за дато занимање и/или категорију полазника/ца
 • да организује завршни испит за полазнике/це и изда сертификате или потврде о завршеној обуци онима који положе испит
 • да запосли најмање 60% полазника/ца који успешно заврше обуку
 • да редовно подноси извештаје и преноси информације о свим евентуалним променама ИнР пројекту и GFA consulting group
 • да сарађује са пројектом ИнР и GFA consulting group у свим промотивним активностима, као и да обезбеди све информације које су потребне за мониторинг и евалуацију обуке.

Напомене:

 • Минимални број полазника на обуци је 5 (пет).
 • Без обзира на занимање и садржај обуке, трајање обуке је ограничено на три месеца и/или 480 сати обуке. 80% трајања обуке мора бити посвећено практичним вештинама и одржано у условима који су у складу са оним на стварном радном месту (у компанији).
 • Компаније које имају искуства у спровођењу обука и запошљавању маргинализованих група ће имати предност при оцењивању.
 • Компанија мора да поштује принципе родне равноправности и једнаких шанси за све полазнике/це.
 • Компанија мора да спроводи прописане мере заштите од вируса COVID-19.

Процедура за пријављивање и рокови

Компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву треба да попуне Пријавни формулар на српском језику и да га пошаљу на имејл marijana.simic@gfa-group.de.

Апликанти који успешно прођу први корак селекције ће бити позвани да поднесу следећа документа:

 • Копија решења из Агенције за привредне регистре,
 • Скениран финансијски извештај за претходну годину,

Рок за пријављивање је 4. децембар 2020. године.

Процес евалуације и критеријуми за оцену

Поднете пријаве ће бити оцењиване на основу критеријума који су у складу са циљевима и приоритетима пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Компаније чији предлози највише доприносе циљевима пројекта ће бити изабране. Апликације ће оцењивати тим евалуатора које ће именовати GFA consulting group и ИнР пројекат. По потреби, тим евалуатора ће се консултовати са предлагачима и тражити додатне информације и/или посетити компанију.

Сва питања у вези са Јавним позивом могу се послати на адресу marijana.simic@gfa-group.de до 20. новембра 2020.

Више информација и конкурсну документацију потражите на www.ukljucise.org