Председник Градске општине Звездара објављује јавни позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама за реализацију Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара. Градска општина Звездара је закључила уговор о финансирању Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара са Градском управом Града Београда – Секретаријатом за саобраћај, у вредности од 3.200.000,00 динара. Укупан износ средстава планиран за реализацију програма удружења грађана и других непрофитних организација износи 2.130.000,00 динара, и то за реализацију следећих програмских активности:

1. Организовање предавања Предшколци пешаци – 250.000,00
2. Интерактивна предавања за родитеље „Родитељ-модел понашања деце у саобраћају“, израда брошура „Родитељ-модел понашања деце у саобраћају“ – 300.000,00
3. Организовање предавања и квиза “Шта знаш о саобраћају“ за ученике 3. разреда основне школе – 250.000,00
4. Организовање конкурса за најбољу презентацију и/или кратак филм из области безбедности у саобраћају – 300.000,00
5. Заједничке радионице за ученике и родитеље „Алкохол и понашање у саобраћају“ – 150.000,00
6. Интерактивно предавање „Како се понаша учесник у саобраћајној несрећи – као возач, сувозач, очевидац и онај који указује прву помоћ“ – 150.000,00
7. Безбедна вожња мотоцикалаИзрада плаката “Безбедна вожња мотоцикала“ – 300.000,00
8. Утицај психоактивних супстанци на безбедност у саобраћају – 100.000,00
9. Безбедност старијих лица у саобраћају – 80.000,00
10. Стручно усавршавање чланова Савета ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима и директора предшколске установе, основних и средњих школа – 250.000,00

Рок за подношење пријава је 8. март 2016. године.

Детаљне информације о конкурсу дате су у прилогу. Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу. Све додатне информације могу се добити у Одељењу за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката Градске општине Звездара, канцеларија 304 или телефоном на број 011/3405-740011/3405-740.

Прилози:

1. Пријавни формулар (DOC 62 KB)

2. Јавни позив (PDF 250 KB)