На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Звездара, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара и одлуке Већа Градске општине Звездара о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова број 42/23 од 26.10.2023. године објављује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара за 2023. годину.

 

У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара за 2023. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Звездара.

 

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива могу се добити на контакт телефоне 011/3405-681, 011/3405-928, 011/3405-747, 011/3405-901, 011/3405-662 слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs .

 

У прилогу:

Одлука о расписивању Јавног позива

Текст Јавног позива

Пријавни образац-Прилог 1

Информације о техничкој дикументацији-Прилог 2

Листа привредних субјеката-контакти