Градска општина Звездара позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г. и да дају своје предлоге, сугестије и коментаре.

Нацрт документа је припремила Радна група за израду Нацрта Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. г.

Јавна расправа је отворена до 14.06.2021. године у 15:00 часова.

Предлози, сугестије и коментари на предложени документ достављају се попуњавањем прописаног формулара Одељењу за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката Градске општине Звездара, путем електронске поште на е-mail: razvoj@zvezdara.org.rs.

По закључењу јавне расправе, Радна група за израду Нацрта Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г. ће размотрити, и анализирати приспеле предлоге и коментаре и сачинити Извештај о јавној расправи.Нацрт Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г. са Извештајем о спроведеној јавној расправи биће прослеђен Већу Градске општине Звездара ради утврђивања предлога Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г.

Саставни део овог јавног позива су текст Нацрта Плана развоја заштите животне средине Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г. и формулар за учешће у јавној расправи.

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Формулар за учешће у јавној расправи

Нацрт Плана развоја заштите животне средине за период од 2021. до 2024. г.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана развоја животне средине Градске општине Звездара за период 2021-2024.године