У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Програмом рада за 2019. годину, Национална служба за запошљавање расписује јавне позиве и конкурсе за текућу годину.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање објављени су у петак, 22. фебруара на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и у дневном листу „Вечерње новости“, као и у публикацији „Послови“ од 27. фебруара ове године.

Информације о новим јавним позивима и конкурсима сви заинтересовани могу добити и у свакој организационој јединици НСЗ, као и преко Позивног центра НСЗ, позивом на број: 0800/300-301 (бесплатан позив из фиксне телефоније).

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019 години