Нацрт плана детаљне регулације за пијацу у насељу „Медаковић“, Градска општина Вождовац и Звездара, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 26. јануара до 26. фебруара 2015. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 19. марта 2015. године, у 13 часова.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. 27.марта бр.43-45, најкасније до 26. фебруара 2015 године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.