Градска општина Звездара позива заинтересоване на јавни увид и јавну презентацију Нацрта Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д23-Д25, Д36-Д43 и део Д26.

Нацрт Плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45 (Сала 2 у сутерену), као и у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (Мала сала на првом спрату), од 27. маја до 23. јуна 2008. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 11.00 до 15.00 у згради Градске управе, и средом и петком од 11.00 до 15.00 у просторијама Градске општине Звездара.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА биће одржана у понедељак, 2. јуна 2008. у 14.00, у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, Велика сала на првом спрату.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одржана 22. јула 2008. у згради Градске управе, 27. марта 43-45, Сала 2 у сутерену.

Заинтересована лица своје примедбе на предложена решења, искључиво могу доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, организационој јединици Градске управе града Београда у чијој је надлежности спровођење процедуре доношења урбанистичких планова, сходно члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) и члану 36. Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид („Службени гласник РС“, бр. 12/04), најкасније до краја јавног увида, тј. до 23. јуна 2008.

Главни архитекта
Градске општине Звездара
Јелка Дакић, дипл. инж. арх.

Посетите и: www.urbanizam.zvezdara.com