Нацрт плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље”, општина Палилула и општина Звездара, изложен је на јавни увид у згради Градске управе (сала 2 у сутерену), у Ул. 27. марта бр. 43-45, у периоду од 21. марта 2011. до 22. априла 2011. године. Информације о предложеним решењима даваће представници обрађивача плана, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о плану се могу добити и у Градској општини Звездара, у Ул. Булевар краља Александра бр. 77,сваког радног дана од 11 до 13 часова у канцеларији 304.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) 12. маја 2011. године у 13 часова.

ПРИМЕДБЕ на предложена решења заинтересована лица могу доставити искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр. 43-45, у писаној форми најкасније до краја јавног увида, односно до 22. априла 2011. године.