Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 11. октобра 2016. године утврдила је Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек), и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи огласила јавни увид у наведени Нацрт плана.

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек) биће обављен у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Гроцка, улица Булевар ослобођења бр. 39, од 1. новембра до 1. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 сати.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одржана у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 15. децембра 2016. године, у 13 сати. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу да, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије број 1, најкасније до 1. децембра 2016. године.