Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је једанаесту седницу Скупштине за среду, 15. новембра 2017. године, са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I    Редован поступак

  1. Предлог одлуке о ребалансу  буџета Градске  општине  Звездара  за    годину

II   Скраћени поступак

  1. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара
  2. Предлог решења о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара

III  Текућа питања

IV   Одборничка питања