Уз подршку Градске општине Звездара, три звездарске школе: Основна школа „Десанка Максимовић“, Седма београдска гимназија и носилац пројекта, Геодетска техничка школа, у периоду између 31. маја и 4. јуна 2021.осмислиле су низ активности у оквиру обележавања ЕУ Зелене недеље 2021, која има за циљ промоцију нулте стопе загађења животне средине, за здравије људе и здраву планету Земљу.

Глобална кампања, која у овом тренутку обухвата партнерство више од 400 актера широм Европе, има за циљ да доведе до развоја свести о заштити животне средине и унапређења здравља становништва.

Све три звездарске школе укључене су у међународни програм „Еко школе” који је развијен од стране Фондације за образовање о животној средини (FEE – Foundation for Environmental Education. www.fee.global), као одговор на потребу да се млади укључе у решавање проблема у животној средини. Еко школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу младе људе да се активно укључе у бригу о животној средини. Иницијатива почиње у учионици, шири се на читаву школу, па подстиче промене у широј локалној заједници.

Групе ученика поменутих школа током маја раде на организацији активности о елементима природе којима је кампања ЕУ посвећена: води, ваздуху и земљишту. Продукти њиховог рада биће представљени у Зеленој недељи:

 

31.маја 2021. од 13 до 14 часова у ОШ „Десанка Максимовић“, Устаничка 246

-„Заштита воде од загађивања”

 

  1. јуна 2021. од 13 до 14 часова у Седмој београдској гимназији, Шејкина 2а

-„Заштита ваздуха од загађивања”

 

  1. јуна 2021. од 13 до 14 часова у Геодетској техничкој школи, Милана Ракића 42

-„Заштита земљишта од загађивања”

 

Поред предавања о поменутим темама, ученици ће своја искуства током истраживања пренети својим вршњацима, родитељима и заинтересованим грађанима, уз препоруку о начинима превенције загађења воде, ваздуха и земљишта, као крајњи резултат пројекта.