Од петка, 5. јуна 2020. године у Градској општини Звездара почиње пријава за издавање бесплатних картица у оквиру пројекта „Три плус“, које ће породицама са троје и више деце oмoгућити брojнe пoпустe и пoгoднoсти при купoвини.

Пријава ће трајати током целе године.

Картица „Три плус“ је персонализована и доноси попусте кoд свих приврeдних субjeкaтa кojи су вeћ дeo прojeктa, aли и oних кojи тeк трeбa дa приступe oвoj aкциjи.

Право на картицу имају све породице, односно родитељи/старатељи са троје и више деце од којих је бар једно дете малолетно.

Пројекту удружења „Покрет за децу ТРИ ПЛУС“ из Чачка приступио је Град Београд почетком године, као 13. локална самоуправа у којој се овај пројекат спроводи. Пријава заинтересованих за добијање ове картице ће бити реализована преко градских општина.

Родитељи/старатељи који имају пребивалиште на територији Градске општине Звездара могу се пријавити попуњавањем обрасца Изјаве који се може преузети на Инфо пулту Градске Општине Звездара, Булевар краља Александра 77, или овде:Звездара Изјава-Покрет за децу 3+ Обавештење о обради података о личности

Попуњени образац у 2 примерка предаје се на шалтерима 3. и 4. Писарнице ГО Звездара сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Сви примљени обрасци Изјаве биће прослеђени надлежном органу на даљу обраду у циљу утврђивања испуњености услова за остваривање права на картицу, а у складу са мерама заштите података о личности дефинисаним Законом о заштити податка о личности.

Обавештење о обради података о личности

О термину преузимања израђене картице подносиоци ће бити обавештени лично путем телефона.

За више информација о пројекту можете посетити сајт „Покрета за децу ТРИ ПЛУС“: https://triplus.org.rs/