Након објављивања Прелиминарне ранг листе корисника за доделу помоћи у огреву, с обзиром да није било приговора у одређеном року, на седници Савета 28.11.2019. године усвојена је и Коначна ранг листа корисника за доделу 25 пакета помоћи у огреву.

Коначна ранг листа корисника-Помоћ у огреву 28.11.2019.