Након ојављивања Прелиминарне ранг листе корисника, с обзиром да није било приговора у року који је одређен за то, на седници Савета 28.11.2019. године усвојена је и Коначна ранг листа корисника за доделу 25 једнократних новчаних помоћи.

Коначна ранг листа корисника-Једнократна новчана помоћ, 28.11.2019.