Веће Градске општине Звездара, на седници одржаној  04.03.2022. године, на основу члана 14. и члана 42. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19 – пречишћени текст) и члана 20. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе XI број 06-54/2021 од 18.11.2021. године и чл.43-45. Пословника Већа Градске општине Звездара XI број  06 –42/19 од 03.12.2019. године,  доноси:

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Коначна ранг листа