Председник Градске општине Звездара је, на предлог Комисије за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских колица са територије ГО Звездара од 13.11.2019. године,  донео Одлуку о расписивању  конкурса за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике инвалидских колица  са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара.

 Расписује се Конкурс за доделу на коришћење 2 (два) пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике у инвалидским колицима са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара и установе/институције на територији општине које реализују програме за особе са инвалидитетом. Услуга се реализује са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју Градске општине Звездара. Лица којима уређај буде додељен на коришћење (физичка или правна) у обавези су да обезбеде асистента/пратиоца који ће руковати помагалом.

За додатне информације као и преузимање конкурсне документације за учешће на Конкурсу за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв.гусеничара, заинтересована лица се могу обратити на телефон бр. 011/3405-609 или лично у канцеларији 313 радним данима од 10:30 до 15:30 часова, у згради Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, или преко интернет сајта Градске општине Звездара www.zvezdara.rs.

Пријаве на Конкурс се подносе 10 дана од објављивања закључно са 24.11.2019. године радним данима од 7:30 до 15:30 часова на писарници у шалтер сали ГО Звездара или путем поште на адресу: Градска општина Звездара, Булевар краља Александра 77, Београд.

Непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.

Коначна одлука о додели пењача биће објављена на огласној табли  Градске општине Звездара.

Одлука

Решење Комисијa

Пријавни формулар

Сагласност