Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана Градске општине Звездара објављује Kонкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара у 2016. години за област унапређења положаја ромске популације.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда“ бр. 85/2015) износи 300.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији Градске општине Звездара, односно имају седиште или огранак на овом подручју, која су регистрована најмање 6 месеци, с тим да активности морају реализовати на територији Градске општине Звездара.

Једно удружење може учествовати са два предлога програма/пројекта на једном конкурсу.

Рок за подношење пријава је 26. фебруар 2016. године. Пријава се подноси искључиво на прописаном обрасцу који се може преузети у прилогу.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 3405-722 и 3405 990 сваког радног дана од 8 до 15 часова – Одељење за друштвене делатности