Прва седница Општинског савета родитеља Градске општине Звездара  одржана је у уторак, 14. јануара 2020. године, у великој сали Општине. Председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор и чланови Већа ГО Звездара Срђан Ђукић, Александар Ђуричић и Душан Игњатовић поздравили су представнике родитеља Предшколске установе Звездара, основних  и средњих школа.

Конститутивној седници присуствовали су представници васпитно-образовних установа које је Решењем бр. XI 011-1-60, од 17. децембра 2019. године, именовала Скупштина ГО Звездара. На почетку је Александар Ђуричић замолио сваког присутног родитеља појединачно да се представи и каже нешто о себи, а Александар Ерор упознао присутне са статутарним надлежностима и делокругом рада Општине у области образовања.

Надлежности Општинског савета родитеља су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и предвиђају укључивање родитеља у активности у вези са унапређењем услова образовања, васпитања и безбедности деце. Савет родитеља може да даје мишљења, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, да учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, да заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања и друго.

За председницу Општинског савета родитеља изабрана је Марина Зувић, представница ОШ „Драгојло Дудић“, а за заменика Владимир Пурић из ОШ „Павле Савић“.  Ова одлука је донета једногласно. Састанку је присуствовало 24 родитеља, представника 21 васпитно образовне установе.

У прилогу се налази Решење о именовању Општинског савета родитеља.

Resenje