Општински савет родитеља,, који чине по један родитељ из 14 основних и 9 средњих школа на територији општине Звездара и 2 родитеља из Предшколске установе Звездара, конституисан је у четвртак, 14. децембра 2017. године, у Великој сали Градске општине Звездара,

У улози координатора Општинског савета родитеља, у раду конститутивне седнице је учестововао Миомир Драгаш, директор ОШ „Иван Горан Ковачић“ и председник Актива директора основних школа, као и Снежана Перовић, директорка Предшколске установе Звездара, Марица Ременски, директорка ОШ „1300 каплара“, Марија Радић, директорка Геодетске техничке школе, Блаженка Ђумић, помоћница директора Грађевинске школе и Мирослав Маркићевић, директор Седме београдске гимназије.

Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор поздравио је све присутне у име Општине као домаћина скупа и Општинском савету родитеља пожелео успешан рад, нагласивши да је заједнички циљ повезивање родитеља, образовно-васпитних установа и Општине у интересу деце предшколског и школског узраста. Ерор је истакао да је Општина отворена за сарадњу и да ће раду Савета пружати, не само логистичку, већ и сваку другу подршку, са циљем унапређења образовања, васпитања и безбедности деце и ученика.

О улагањима ГО Звездара у унапређење стања објеката образовно-васпитних установа говорио је Лазо Шеган, члан Већа ГО Звездара задужен за образовање, истакавши да ће комисије и стручне службе Општине, на основу утврђеног стања, направити  листу приоритета за радове у 2018. години.

Након представљања и упознавања, за председницу Општинског савета родитеља изабрана је Светлана Бјелановић, као представница родитеља ученика основних школа, за заменицу председника Бранислава Цвјетковић, као представница родитеља ученика средњих школа, а за записничара Ана Гуц, као представница родитеља деце Предшколске установе Звездара.

Законом о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу у октобру 2017. године, прописано је да Општински савет родитеља: 1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања и васпитања и безбедности деце и ученика у општини, 2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који се односе на образовање, васпитање и безбедност деце/ученика, 3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности; 5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Договорено је да се на следећој седници која ће бити одржана у јануару 2018. године формира радна група која ће израдити Предлог годишњег плана рада Општинског савета родитеља Звездаре, као и посебне радне групе које ће се бавити појединачним областима и питањима, као што су превенција насиља, едукације за родитеље, промоција здравих стилова живљења, организовање кампања и акција.