Три комисије за избор програма/пројеката удружења грађана за суфинансирање у 2021. години утврдиле су:

  1. Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења
  • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу  zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Општем конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења”.
  1. Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима
  • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима”.
  1. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења
  • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима”.

Листа вредновања и рангирања-Општи

Листа вредновања и рангирања-Брига о младима

Листа вредновања и рангирања-Социо-хуманитарни