Мисао великог Цицерона „Ако следимо природу као вођу, никада нећемо залутати” била је тема манифестације Пројектни дан Еко – школе који је одржан, 11. маја 2016. у дворишту Геодетске техничке школе.

Поред еколошких акција које су део процеса приступања Еко-школама, Геодетска техничка школа је реализовала пројекат лоцирања дивљих депонија на подручју споменика природе „Звездарска шума“, у Београду, у сарадњи са Градском општином Звездара, која је подржала процес приступања Геодетске техничке школе међународном програму Еко-школа.

Пројектни дан 11. маја посетили су чланови Еко-одбора, Александра Младеновић, Амбасадори одрживог развоја и животне средине, Душан Игњатовић, представник Градске општине Звездара, Биљана Пантелић, Звездарски еколошки центар, Борка Крпић, родитељ, Душан Самарџић, ученик, Енес Љатифи, ученик, Милан Јаић, домар школе, Марија Радић, директор школе, Гордана Јовановић, медицински радник из Болнице за плућне болести и туберкулозу и бројни гости.

Активности које је школа реализовала у току дана односиле су се на:

– Сакупљање отпада, разврставање отпада и отпремање селектованог отпада;

– Анкета међу суграђанима у околини школе са питањем:“ У којој мери сте задовољни стањем животне средине у непосредној околини места у коме живите и ко је по вашем мишљењу одговоран или заслужан за такву ситиуацију?“

– Садња цвећа у школском дворишту садницама које су поклон Градског зеленила; Градско зеленило поклонило је преко стотину садница, 70 садница салвије спленденс и 50 садница бегоније школи и уз стручну помоћ техничара пејзажне архитектуре Иване Николић и њене сараднице Станице Марковић, ученици су уредили простор у школском дворишту и оплеменили га цвећем, које ће у будућности бити њихова брига.

– Обрада еко-тема на часу картографије, на коме су ученици имали задатак да пронађу директну везу између стручног предмета и екологије и да у делу катрографске науке одреде начин израде и намену тематских карата које ће своју сврху имати у областима очувања животне средине;

– Презентација једноипогодишњег рада гостима – сарадницима у Еко-одбору школе, а у присуству представника Амбасадора одрживог развоја и животне средине, носиоца међународног програма Еко-школа.

Поред еколошких акција које су део процеса приступања Еко-школама, Геодетска техничка школа је реализовала пројекат лоцирања дивљих депонија на подручју споменика природе „Звездарска шума“, у Београду, у сарадњи са Градском општином Звездара, која је подржала процес приступања Геодетске техничке школе међународном програму Еко-школа.

Лоцирање дивљих депонија је резултат сарадње професора школе и идеја ученика у циљу пружања стручне подршке геодетском документацијом о распростирању депонија на поменутом простору.

Матуранти школе: Милош Пјевац, Мита Сталетовић, Немања Јованић, Коста Ђорђевић, Стефан Вукас, Милош Милић, Владан Бошковић, Станислав Младеновић, уз пратњу и инструкције ментора Дарка Јањића, професора школе током четвородневног рада на терену, у седам сектора, на споју насеља и шумског дела парка, снимили су депоније у четири фазе: помоћу геодетског инструмента тоталне станице у локалном координатном систему, док је касније извршено снимање карактеристичних тачака ради трансформације координата из локалног у државни координатни систем. У овој фази појавио се проблем недостатка одговарајућег инструмента ГПС-а, који школа не поседује, због чега је овај део остао са непотпуном докуменатцијом. У последњој фази извршена је обрада података путем софтвера SURVEY, као коначни изглед израде лоцирања депонија. Оно што забрињава је постојање већег броја дивљих депонија него што је снимљено у новембру 2015. када је пројекат започет.

Закључак је да становници околног простора нису упознати са последицама постојања дивљих депонија, нити је одношење отпада, који је различите врсте, организован од стране надлежних установа. Због тога су из школе електронску и штампану верзију пројекта предали Душану Игњатовићу, председнику Скупштине ГО Звездара и сараднику у раду Еко-школе Геодетске техничке школе и члану одбора Еко-школе, ради омогућавања налажења решења за овај проблем како су рекли матуранти, активисти пројекта Лоцирање дивљих депонија.