Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, под покровитељством Градске општине Звездара, организује обуку учитеља под називом „Мала школа саобраћаја“ која  ће бити реализована у четврак, 29.новембра 2018. године од 10 сати  у Основној школи „Иван Горан Ковачић“.

Обука је предвиђена за 30 учитеља других разреда.  Полазници ће стећи потребна теоријска и практична знања из безбедности саобраћаја којима ће обогатити своју васпитно-образовну праксу кроз различите технике примене тих знања у домену рада са децом у  раном школском узрасту. Планираним садржајима и активностима подстаћи ће се креативна димензија рада у школи, као и ефикасније учење и подучавање у циљу савлађивања вештина за безбедно учешће деце у саобраћају.

Учитељи  ће том приликом добити за своје ученике и интерактивни приручник  „Саобраћајне мозгалице“  уз помоћ кога ће са децом током  школске године вежбати и проверавати стечена знања из области безбедности саобраћаја.