Пројектни тим Шесте београдске гимназије реализовао је програм мобилности пројекта КА1 Фондације Еразмус+ „Матура у мојој школи“.

Током марта, чланови тима учествовали су на стручном усавршавању у партнерској Горњеградској гимназији у Загребу. Програм „job shadowing“ обухватио је обуку и стручно усавршавање посматрањем активности припреме Државне матуре за крај гимназијског школовања. Током пет дана мобилности домаћини су истакли добробит и потешкоће са којима се сусрећу током овог процеса. Стечено знање, вештине и компетенције на посећеним часовима и у разговору с ученицима чланови тима Шесте београдске гимназије ће током маја и јуна пренети колегама дугих гимназија, а начине постизања жељених исхода имплементирати у своје наставне садржаје. То ће омогућити звездарској гимназији лидерску позицију у припреми и реализацији националне и Међународне матуре (International Baccalaureate Program).

Пројектни тим чине: координатор Јасна Перић, професор географије-педагошки саветник, професор математике Наташа Дабић Костић, професор српског језика и књижевности, Мина Павловић, професор биологије, Сандра Трпковић и директор школе Раде Зејак.