У просторијама Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом (ОСИ) Градске општине Звездара, у среду 15. маја 2019., обележен је Међународни дан породице едукативном интерактивном радионицом о значају породице, са посебним освртом на породице које имају члана ОСИ.

Радионицу је водила психолошкиња Јелена Вулић, а учесници на радионици су били представници Градске општине Звездара: Виолета Филип, заменик председника ГО Звездара, Роберт Милићевић, члан Већа ГО Звездара и Љиљана Филиповић, заменик секретара Скупштине ГО Звездара, особе са инвалидитетом и чланови њихових породица.

Том приликом Виолета Филип и Роберт Милићевић су поздравили учеснике и истакли важност породице и значај бриге о особама са инвалидитетом и њиховим породицама, коју Општина Звездара спроводи кроз различите програме подршке, као и кроз спортске програме, манифестације и активности у циљу подстицања социјалне интеграције и подизања квалитета живота суграђана са инвалидитетом. Виолета Филип је истакла да се питања важна за особе са инвалидитетом могу решавати једино системски и да Градска општина Звездара делује у том смеру, у складу са својим овлашћењима. У ту сврху је и основана звездарска Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом.

Председница Друштва за спорт и рекреацију инвалида општине Звездара Јагода Планојевић је захвалила Општини на бризи коју показује када су у питању особе са инвалидитетом и истакла да је Градска општина Звездара за потребе особа са инвалидитетом обезбедила простор у Спортском центру „Олимп-Звездара” и да је Спортски центар јединствен у Србији, јер је цео прилагођен особама са инвалидитетом, што је посебно важно када је у питању базен који је опремљен хидрауличном столицом и лифтом и на коме је за особе са инвалидитетом и њихове пратиоце омогућен бесплатан целодневни боравак сваког дана у току сезоне.

У излагању Јелене Вулић присутни су могли да сазнају да иако је последњих деценија породица прошла кроз различите промене у погледу њене структуре, под различитим друштвеним, економским и демографским утицајима, она је и даље остала базична јединица друштва. Подршка породице је од кључне важности за особе са инвалидитетом, а поред породице неопходна је и подршка друштва. Учесници су на радионици промишљали и дискутовали о различитим модалитетима породице (традиционална-модерна, ужа-проширена, двочлана-вишечлана), затим о специфичним потребама породица које имају члана ОСИ и видовима подршке, и на крају, које су то активности које породица може да спроводи свакодневно или повремено, како би подстицала здраво функционисање и повезаност међу члановима.

Учесници су изразили заинтересованост и потребу да наставе рад на темама које су се отвориле на радионици, те ће се Канцеларија за помоћ ОСИ ГО Звездара потрудити да у наредном периоду организује психолошке и едукативне радионице на различите теме од значаја за особе са инвалидитетом, као један од видова подршке и оснаживања које Канцеларија спроводи.