Канцеларија за младе Градске општине Звездара представила се на градској манифестацији поводом Светског дана младих 12. августа, поделом информатора и позивањем младих да узму активно учешће у друштвеном животу.

Млади са општине Звездара од марта 2009. имају Канцеларију чији циљ је омогућавање квалитетнијег живота, кроз подршку иницијативама и пројектима младих, њихово економско оснаживање, афирмацију и укључивање у друштво. Такође, Канцеларија се бави превенцијом деструктивног понашања младих, промовисањем толеранције, равноправности и поштовања људских и мањеинских права.

Канцеларија за младе пружа подршку различитим програмима, пројектима и активностима који су усмерени ка стицању нових искустава и свестраном развоју личности.

Младима са територије Општине Звездара на располагању је мејл mladi@zvezdara.org.rs и телефон 3405-666.