Комисија за планове Скупштине Београда огласила је рани јавни увид у Измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е7 између Булевара краља Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке и планиране пешачке стазе бр. 2.

Планови ће бити изложени у згради Градске управе у Улици 27. марта 43 – 45 (сала 2 у сутерену) од 3. до 17. августа и могу се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Сви заинтересовани могу од представника обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова добити информације о предложеним решењима.

Мишљења o планираним решењима, у писаној форми, могу се доставити током раног јавног увида Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, 27. марта бр. 43 – 45, најкасније до 17. августа.

За више информација:
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1688356