Локални акциони план запошљавања града Београда за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине града 21. децембра 2018. и објављен на званичној страници града Београда www.beograd.rs.

ЛАПЗ 2019 објављен је и у „Службеном листу града Београда” број 122/18 (од 21. децембра 2018.).

У прилогу:

Локални акциони план запошљавања града Београда за 2019. годину