У оквиру ЕУ пројекта везаног за економско оснаживање избеглих и расељених лица на теритоији општине Звездара планиране су три врсте тродневних обука које се односе на самозапошљавање и покретање сопственог бизниса.

Прва обука „Бизнис планирање и извори финансирања“, која траје од 11. до 13. јуна почела је у среду, 11.06. у малој сали Месне заједнице „Липов лад“ (Булевар краља Александра 298), и везана је за стицање знања и вештина како покренути сопствено предузеће и како направити бизнис план, који је неопходан за тражење средстава од банке или неког државног фонда. Полазници имају прилику да се упознају и са начинима дефинисања делатности, роба и структуре цена, а обучаваће се у вештини истраживања тржишта.

Друга обука под називом „Покрени се – припреми се за свет приватног бизниса“, везана је за отварање фирме у АПР-у, пореске обавезе и документацију везану за радне односе, биће заказана по завршетку прве, а трећа под називом „Пројектима до извора финансирања“ пружиће полазницима могућност да савладају вештине писања и буџетирања пројеката из домаћих и страних извора.

По завршетку обуке полазници ће добити потврде које им могу користити при конкурисању за доделу средстава за самозапошљавање.

Више информација на број телефона Oпштине 3405-717 или слањем питања на мејл-адресу maja.djordjevic@zvezdara.org.rs.

Скрећемо пажњу да је до 15. јуна отворен конкурс за доделу средстава од стране Града Београда за самозапошљавање, између осталих, и избеглих и расељених лица. Услов за конкурисање је и поседовање сертификата да су похађане обуке за самозапошљавање. Више о овом конкурсу на линку http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1596469.