Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: безалкохолних напитака (јавна набавка бр. 12/2019)

Позив за подношење понуда_10.05.2019

Конкурсна документација_10.05.2019

Измена Конкурсне документације_10.05.2019

Конкурсна документација_Измењена верзија_10.05.2019

Одговор на питање_13.05.2019

Одлука о додели уговора_24.05.2019.  

Обаштење о закљученом уговору_05.06.2019

Уговор

Извештај о реализацији уговора