Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: гориво (јавна набавка  бр. 16/2017)

 

Позив за подношење понуда_11.07.2017

Конкурсна документација_11.07.2017

Одлука о додели уговора_20.07.2017

Обавештење о закљученом уговору_25.07.2017

Уговор_25.07.2017

Извештај о реализацији