Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: канцеларијски материјал (јавна набавка бр. 24/2019)

Позив за подношење понуда_03.06.2019

Конкурсна документација_03.06.2019

Одлука о додели уговора_13.06.2019

Обавештење о закљученом уговору_12.07.2019

Уговор

Извештај о реализацији уговора