Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: набавка и уградња система за стабилну дојаву пожара – аутоматске централе за дојаву пожара у објекту управне зграде Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 31/2018)

Позив за подношење понуда_02.11.2018

Конкурсна документација_02.11.2018

Одговор на питање_09.11.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_09.11.2018

Одлука о додели уговора_21.11.2018

Обавештење о закљученом уговору_21.12.2018

Уговор