Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери (јавна набавка  бр. 22/2017)

Позив за подношење понуда_24.08.2017

Конкурсна документација_24.08.2017

Одлука о додели уговора

12.1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

УГОВОР тонери

Извештај о реализацији