Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 25/2017)

Позив за подношење понуда_19.09.2017

Конкурсна документација_19.09.2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_22.09.2017

Конкурсна документација_измењена верзија_22.09.2017

Обавештење понуђачима o измени конкурсне документације_22.09.2017

Одлука о додели уговора_29.09.2017

12.1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Уговор

Извештај о реализацији