Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге превоза за потребе старијих лица са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 24/2017)

Позив за подношење понуда_21.09.2017

Конкурсна документација_21.09.2017

Одговор на питање_25.09.2017

Одлука о додели уговора_29.09.2017

12.1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

ugovor prevoz

Извештај о реализацији