Градска општина Звездара позива заинтересоване на јавни увид и јавну презентацију Нацрта Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мите Ружића и Жабљачке: блокови Д4, Д5, Д13-Д20. Овај план обухвата територију Месне заједнице „Зелено брдо“ у околини фабрике „Клуз“.

Нацрт Плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45, Сала 2 у сутерену, као и у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, Мала сала на I спрату, од 6. oктобра до 4. новембра 2008.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 11.00 до 15.00 часова, у згради Градске управе, 27. марта 43-45, Сала 2 у сутерену, и средом и петком од 11.00 до 15.00 часова у Малој сали Градске општине Звездара.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА биће одржана 10. октобра 2008. у 14.00 часова у Скупштинској сали Градске општине Звездара. Презентацију ће водити представници Центра за планирање урбаног развоја, који је и обрађивач плана. Заинтересована лица могу на презентацији да поставе питања, а све своје примедбе на предложена решења, у писаној форми, искључиво достављају Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, у чијој је надлежности спровођење процедуре доношења урбанистичких планова, сходно члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) и члану 36. Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид („Службени гласник РС“, бр. 12/04) најкасније до краја јавног увида, тј. до 4. новембра 2008.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45, Сала 2 у сутерену, 2. децембра 2008. у 13.00.