Нацрт плана генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 6. априла до 8. маја 2009. године, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана 9. јуна 2009. у 13.00 часова у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену). У току јавне седнице, сва присутна физичка лица и правна лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на предложена решења писмено да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 8. маја 2009.