На првом радном састанку представника Општине и Организације Каритас Београдске бискупије, одржаном у петак, 11.октобра, разговарало се о активностима у области социјалне бриге за посебно рањиве и маргинализоване појединце и породице. Акценат је стављен на старије и лица са инвалидитетом или развојним проблемима, немоћне, болесне и становнике слабијег имовинског стања. Састанку је присуствовао и активно учествовао и Немања Антонијевић, руководилац Градског центра за сoцијални рад у Београду- Одељења Звездара.

О социјалној политици и пракси Општине говорили су заменик председника Општине Виолета Филип,  чланови Општинског већа Дужан Игњатовић и Роберт Милићевић и Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и координатор Волонтерског сервиса Звездаре. Посебно је било речи о раду Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом, Волонтерског сервиса Звездаре и другим програмима помоћи и подршке који се реализују током целе године. На састанку се говорило и о листи најчешћих проблема социјално угрожених Звездараца као што су велике потребе за помоћи у свакодневном функционисању када нема породичног старања, кућна нега за непокретна и полупокретна лица, сиромаштво и социјалне потребе једнородитељских породица.

Представници Каритаса- дон Александар Ковачевић, жупник жупе Криста Краља и генерални викар Милоје Вељић, Виктор Цветковић и Јована Пековић, истакли су своје знање и вишегодишње искуство и праксу у лиценцираној социјалној услузи у помоћи у кући, односно подршци и нези у кућним условима, организовању дневних центара за лица са развојним проблемима, развијању социјалних кооператива, услузи сервисних услуга у вешерају и организовању бесплатних куваних оброка.

Закључено је да постоји заједнички интерес да се сарадња успостави и дефинише споразумом о сарадњи који ће у наредном периоду бити реализован у интересу најугроженијих Звездaраца са циљем њиховог хуманијег и достојанственијег живота.