Успешна сарадња Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара настављена је у петак, 18.5.2018. у Општини где је 38 незапослених особа са Звездаре успешно завршило обуку „Пут до успешног предузетника”.

Сертификате о завршеној обуци су полазницима уручили члан Већа ГО Звездара Мирослав Мариновић и руководилац Службе Звездара Бранислава Познановић.

Обука је полазницима омогућила да: провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке склоности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне Захтев са бизнис планом.

Обука је услов за конкурисање за финансијска средства код Националне службе за запошљавање и других институција које подстичу предузетништво. Тренутно је актуелан Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години по пројекту ИПА 2013. Категорије незапослених на које се односи ова субвенција су: вишкови запослених и млади до 30 година старости.

Субвенције се додељују у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива радни однос у њему.